Kontakt:

Adresa:Hrnčířská 762
Česká Lípa
Telefon:487 853 944
Mobil:732 512 082
Email:info@exekutor-cl.cz
ID datové schránky:cqzg78f
Úř.hodiny:Pondělí-Středa:
8.00–11.30
12.30–15.30

Platby:

Číslo účtu:4200385775/6800
Uveďte číslo jednací pro vygenerování Vašeho variabiního symbolu pro platbu:

Aktuálně:

23.2.2018:

Dne 1-2.3.2018 úřad uzavřen

31.8.2016:

Ve dnech 1.9. a 2.9.2016 úřad z provozních důvodů uzavřen.

16.12.2016:

Ve dnech 19.12.-23.12.2016 úřad z provozních důvodu uzavřen.

15.12.2017:

Od 20.12. do 22.12.2017 z provozních důvodů úřad uzavřen


Exekutorský úřad v České Lípě vykonává svou činnost již od roku 2001 s cílem zákonně, rychle, efektivně, účinně a s nízkými náklady vymoci pohledávku věřitele.

Poskytované služby:

 • Provádění exekuční činnosti (Zobrazit více/méně)
  1. Uspokojení peněžitých pohledávek:
   • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
   • přikázáním pohledávky z účtu povinného
   • přikázáním jiné peněžité pohledávky
   • postižením majetkových práv povinného (např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu)
   • prodejem movitých věcí a nemovitostí
   • prodejem podniku
   • dražby movitých i nemovitých zástav na návrh zástavního věřitele
   • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
  2. Uspokojení práv na nepeněžité plnění:
   • vyklizením
   • odebráním věci
   • rozdělením společné věci
   • provedením prací a výkonů
 • Poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu a v souvislosti s exekuční činností
www.exekutor-cl.cz | 2010 – 2018 | Vytvořil: Kontakt | Úřední deska