Kontakt:

Adresa:Hrnčířská 762
Česká Lípa
Telefon:487 853 944
Email:info@exekutor-cl.cz
ID datové schránky:cqzg78f
Úř.hodiny:Pondělí-Středa:
8.00–11.30
12.30–15.30

Platby:

Číslo účtu:2111184139/2700
Uveďte číslo jednací pro vygenerování Vašeho variabiního symbolu pro platbu:

Aktuálně:

28.2.2022:

Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb s okamžitou účinností !!!! Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200385775/6800 posílejte nově na účet číslo 304847868/0300.

29.6.2022:

Upozornění: Od 1.7.2022 za účelem splnění zákonné povinnosti (§ 53 z.č. 120/2001 Sb.) zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání je určeno pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se jím vedeného exekučního řízení telefonní číslo 487 853 944.


Exekutorský úřad v České Lípě vykonává svou činnost již od roku 2001 s cílem zákonně, rychle, efektivně, účinně a s nízkými náklady vymoci pohledávku věřitele.

Poskytované služby:

 • Provádění exekuční činnosti (Zobrazit více/méně)
  1. Uspokojení peněžitých pohledávek:
   • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
   • přikázáním pohledávky z účtu povinného
   • přikázáním jiné peněžité pohledávky
   • postižením majetkových práv povinného (např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu)
   • prodejem movitých věcí a nemovitostí
   • prodejem podniku
   • dražby movitých i nemovitých zástav na návrh zástavního věřitele
   • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
  2. Uspokojení práv na nepeněžité plnění:
   • vyklizením
   • odebráním věci
   • rozdělením společné věci
   • provedením prací a výkonů
 • Poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu a v souvislosti s exekuční činností
www.exekutor-cl.cz | 2010 – 2024 | Vytvořil: Kontakt | Úřední deska